Arbeidsmiljø på topp når to kolleger gir hverandre en klem etter en godt utført jobb.

Arbeidsmiljø: Internia sikrer god kommunikasjonsflyt i din virksomhet

I dagens næringsliv er et godt arbeidsmiljø avgjørende for suksess. Internia hjelper deg med å oppnå dette ved å sikre god kommunikasjon på din arbeidsplass.

Internia har utviklet en plattform som sikrer sømløs kommunikasjonsflyt i bedrifter. I denne artikkelen utforsker vi hva arbeidsmiljø er, hvorfor det er viktig, og hvordan Internia kan hjelpe din bedrift med å forbedre sin kommunikasjon og dermed arbeidsmiljøet.

Les også: Spørreundersøkelser: Nye teknologier som sikrer god respons

Innhold:

 1. Hva er arbeidsmiljø og hvorfor er det viktig?
 2. Kort om Internia og deres ekspertise
 3. Slik forbedres kommunikasjon mellom ansatte og ledelse
 4. Internias plattform: Automatisert kommunikasjon
 5. Ekspertise og konsulenttjenester for godt arbeidsmiljø
 6. Avsluttende om viktigheten av god kommunikasjonsflyt
 7. Våre tjenester: Utvid ditt kommunikasjonstilbud
 8. FAQs om arbeidsmiljø

Hva er arbeidsmiljø og hvorfor er det viktig?

Arbeidsmiljø refererer til de fysiske og psykologiske forholdene på en arbeidsplass. Dette inkluderer alt fra kontorlokalets utforming til relasjonene mellom kolleger. Et godt arbeidsmiljø er viktig fordi det påvirker de ansattes trivsel, produktivitet og helse. 

Når ansatte arbeider i et trygt og støttende miljø, reduseres risikoen for stressrelaterte problemer og sykefravær. Dette bidrar til et mer stabilt og effektivt team som kan fokusere på å nå bedriftens mål.

Når ansatte føler seg verdsatt og hørt, er de mer engasjerte og motiverte til å yte sitt beste. God kommunikasjon er nøkkelen til et godt arbeidsmiljø, da det fremmer forståelse, samarbeid og tillit mellom ansatte og ledelse. 

Åpen dialog og muligheten til å gi og motta tilbakemeldinger skaper en dynamisk arbeidsplass hvor ansatte føler seg inkludert i beslutningsprosesser. Dette styrker deres tilhørighet til bedriften og øker deres innsatsvilje.

Det er viktig å ha et sterkt fokus på psykososiale aspekter ved arbeidsmiljøet. En støttende bedriftskultur som verdsetter mangfold og inkludering, og som gir ansatte mulighet til å balansere arbeid og fritid, er avgjørende for langsiktig trivsel. 

Anerkjennelse av innsats og prestasjoner, sammen med muligheter for faglig utvikling og karrierevekst, gir ansatte en følelse av formål og tilfredshet i jobben. Samlet sett bidrar disse elementene til å bygge et positivt og produktivt arbeidsmiljø som både ansatte og arbeidsgivere drar nytte av.

Kort om Internia og deres ekspertise

Internia spesialiserer seg på å utvikle skreddersydde kommunikasjonsløsninger som forbedrer arbeidsmiljøet i bedrifter. Vår plattform automatiserer kommunikasjonsprosesser og hjelper deg med å gjennomføre effektive spørreundersøkelser som sikrer at hver stemme blir hørt. 

Vår ekspertise ligger i å forstå de unike behovene til hver bedrift og tilpasse løsningene deretter. Vi tilbyr også konsulenttjenester for å optimalisere medarbeiderundersøkelser. Disse undersøkelsene er essensielle for å få innsikt i de ansattes opplevelser og identifisere områder som trenger forbedring. 

“Internia løste utfordringen vår med å få ut rask informasjon til deltakere på arrangementet vårt ‘Stafett for livet’. Løsningen er rask og effektiv, og vi er veldig fornøyd.”

Elisabeth Dahlberg, Kreftforeningen Tromsø

Med Internia på laget får du ikke bare en pålitelig kommunikasjonsløsning, men også en partner som er dedikert til å forbedre arbeidsmiljøet og øke trivselen blant dine ansatte. Vi gir deg verktøyene du trenger for å fremme god kommunikasjon på din arbeidsplass. 

La Internia hjelpe deg med å skape en arbeidsplass hvor alle føler seg hørt og verdsatt. Ta kontakt med oss for å ta en prat om hvordan vi kan forbedre ditt arbeidsmiljø.

Slik forbedres kommunikasjon mellom ansatte og ledelse

Rask og klar kommunikasjon er essensielt for suksess i dagens næringsliv. Umiddelbar informasjonsdeling reduserer misforståelser og øker effektiviteten. Når ansatte får rask og tydelig informasjon, kan de utføre sine oppgaver bedre og ta informerte beslutninger.

God kommunikasjon bidrar også til å bygge tillit mellom ansatte og ledelse. Når informasjon flyter fritt, føler ansatte seg mer inkludert og verdsatt. Dette kan redusere misnøye og øke engasjementet. Åpen dialog fremmer en kultur hvor ideer og tilbakemeldinger blir delt, noe som kan føre til innovasjon og kontinuerlig forbedring.

For å forbedre kommunikasjonen er det viktig å ha systemer som sikrer at alle ansatte, uansett hvor de befinner seg, får tilgang til nødvendig informasjon. Dette kan inkludere bruk av teknologi som gjør det mulig å dele oppdateringer raskt og effektivt. Å integrere nye kommunikasjonsverktøy med eksisterende systemer kan gjøre overgangen sømløs og enkel.

“Internia har fungert prikkfritt og vi er svært tilfreds med løsningen. Vi bruker Internia på mange av våre eventer og arrangementer.”

Øystein Hansen, IT-sjef, eventbyrået Koment

En annen viktig faktor er å tilpasse kommunikasjonsmetodene til bedriftens spesifikke behov. Dette kan innebære å utvikle rutiner og retningslinjer som fremmer tydelig og konsistent kommunikasjon. Ved å fokusere på åpenhet og tilgjengelighet, kan bedrifter skape et mer produktivt og harmonisk arbeidsmiljø.

Effektiv kommunikasjon handler også om å lytte. Ledelsen må være villig til å høre på de ansattes tilbakemeldinger og handle deretter. Dette skaper en følelse av fellesskap og felles mål, som er viktig for å opprettholde et positivt arbeidsmiljø.

Samlet sett er god kommunikasjon mellom ansatte og ledelse en nøkkelfaktor for å bygge en sterk og suksessrik organisasjon. Ved å implementere klare kommunikasjonsstrategier og verktøy, kan bedrifter sikre at informasjon flyter effektivt og at alle ansatte føler seg hørt og verdsatt.

Les også: Brukerundersøkelser: Utvikling og gjennomføring

Internias plattform: Automatisert kommunikasjon

Internias plattform legger til rette for effektiv samhandling mellom ansatte og ledelse. Med denne plattformen kan bedrifter forenkle informasjonsflyten, redusere misforståelser og fremme et bedre arbeidsmiljø.

Hvordan Internias plattform fungerer

Internias plattform fungerer ved å automatisere og effektivisere kommunikasjonsprosesser. Systemet sender ut forespørsler om tilbakemeldinger via SMS og e-post. Hvis noen ikke svarer, sender plattformen automatisk purringer. Dette sikrer at alle tilbakemeldinger blir samlet inn raskt og effektivt.

Plattformen tilbyr også verktøy for å analysere de innsamlede dataene. Dette gir ledelsen innsikt i hvordan ansatte opplever arbeidsmiljøet. Med denne innsikten kan ledelsen ta informerte beslutninger for å forbedre bedriftens produktivitet.

Tilpasning av plattformen til dine behov

Internias plattform er fleksibel og kan tilpasses bedriftens spesifikke behov. Den kan integreres med eksisterende systemer for å sikre en sømløs overgang. Tilpasningen inkluderer muligheten til å skreddersy spørreundersøkelser, tilbakemeldingsprosesser og kommunikasjon.

“Internia er enkel og oversiktlig. Vi testet løsningen på den personen i teamet vårt som ikke liker mobiler og PC. Da han godkjente Internia på grunn av brukervennligheten, valgte vi løsningen fremfor andre muligheter.”

Arild Hassel, Boreal Bane

Ved å tilpasse plattformen kan bedrifter sikre at de får maksimal nytte av verktøyene. Dette inkluderer å justere meldinger og purringer for å passe til bedriftens tone og kultur. Plattformen kan også justeres for å fokusere på spesifikke områder som er viktige for bedriften.

Fordeler ved å bruke Internias plattform

Internias plattform gir mange fordeler. Først og fremst forbedres kommunikasjonsflyten i bedriften. Dette fører til færre misforståelser og bedre samarbeid. Når ansatte føler at deres tilbakemeldinger blir hørt og verdsatt, øker trivselen.

En annen fordel er effektivisering av kommunikasjonsprosesser. Automatiserte purringer sparer tid og ressurser. Ledelsen kan fokusere på å analysere dataene i stedet for å bruke tid på manuell oppfølging.

Plattformen gir også verdifull innsikt gjennom dataanalyse. Dette hjelper ledelsen med å identifisere problemområder og ta nødvendige grep for å forbedre arbeidsmiljøet. På denne måten kan bedriften kontinuerlig forbedre sine interne prosesser og opprettholde et sunt arbeidsmiljø.

Last ned gratis E-bok

Slik utføres gode medarbeiderundersøkelser

Medarbeiderundersøkelser er et kraftig verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet i enhver virksomhet. Les vår komplette guide til utforming og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.

Ekspertise og konsulenttjenester for godt arbeidsmiljø

Internia tilbyr ekspertise og konsulenttjenester for å hjelpe bedrifter med å optimalisere sitt arbeidsmiljø med effektive medarbeiderundersøkelser. Vi hjelper deg med å sikre at undersøkelsene er engasjerende, relevante og gir verdifull innsikt. 

Optimaliserte medarbeiderundersøkelser er avgjørende for å analysere og forbedre virksomhetens arbeidsmiljø. Derfor veileder vi våre brukere gjennom prosessen, inkludert utvikling av spørsmål som gir klare og handlingsrettede svar, samt å sikre høy svarprosent gjennom strategiske utsendinger og påminnelser.

Hva er en god medarbeiderundersøkelse?

En god medarbeiderundersøkelse gir nyttig og handlingsrettet innsikt. Den bør være kortfattet og til poenget, med spørsmål som er enkle å forstå og svare på. Anonymitet er viktig for å sikre ærlige tilbakemeldinger. 

Fleksible svaralternativer gir respondentene muligheten til å uttrykke sine meninger nøyaktig. Gode undersøkelser tilbyr også insentiver for deltakelse, noe som kan øke svarprosenten.

Elementer som gjør spørreundersøkelser effektive

Flere elementer bidrar til å gjøre spørreundersøkelser effektive:

 1. Klarhet i spørsmålene: Spørsmålene må være enkle og direkte for å unngå misforståelser.
 2. Anonymitet: Sikre anonymitet for å få ærlige svar.
 3. Tilgjengelighet: Gjør undersøkelsen lett tilgjengelig på forskjellige plattformer og enheter.
 4. Engasjement: Bruk incentiver og motiverende meldinger for å øke deltakelsen.
 5. Relevans: Spørsmålene bør være relevante for respondentens arbeidssituasjon og arbeidsmiljø.

Internias rolle i utforming av spørreundersøkelser

Ved bruk av Internia sine konsulenttjenester kan bedrifter sikre at undersøkelsene er godt strukturert og målrettet. Internia hjelper med å formulere spørsmål som gir innsikt i de viktigste områdene av arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr også teknisk støtte for å integrere undersøkelsene i bedriftens eksisterende systemer. Dette sikrer en sømløs opplevelse for både ansatte og ledelse. Ved å analysere tilbakemeldingene kan vi gi råd om konkrete tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.

Les også: Medarbeiderundersøkelser: Slik tar du kontroll over virksomhetens arbeidsmiljø

Avsluttende om viktigheten av god kommunikasjonsflyt

God kommunikasjonsflyt er avgjørende for et positivt og produktivt arbeidsmiljø. Det bidrar til økt trivsel, bedre samarbeid og høyere effektivitet blant ansatte. Når informasjon flyter fritt og tydelig mellom ledelse og ansatte, reduseres risikoen for misforståelser og konflikter. 

Et godt kommunikasjonsmiljø fremmer også en kultur av åpenhet og tillit, hvor ansatte føler seg verdsatt og hørt. Dette skaper et grunnlag for kontinuerlig forbedring og innovasjon.

Topp 10 tips for å sikre godt arbeidsmiljø i din virksomhet

 1. Åpen og tydelig kommunikasjon: Sørg for at all kommunikasjon er klar, konsis og tilgjengelig for alle ansatte.
 2. Regelmessige tilbakemeldinger: Samle inn og gi tilbakemeldinger regelmessig for å forstå ansattes behov og bekymringer.
 3. Fremme samarbeid: Skap muligheter for teamarbeid og samarbeid på tvers av avdelinger.
 4. Tilrettelegg for opplæring og utvikling: Tilby kurs og utviklingsprogrammer for å støtte ansattes vekst og kompetanseutvikling.
 5. Anonyme undersøkelser: Bruk anonyme spørreundersøkelser for å få ærlige tilbakemeldinger og innsikt i arbeidsmiljøet.
 6. Tilgjengelig ledelse: Sørg for at ledelsen er tilgjengelig og åpen for dialog med ansatte.
 7. Fleksibilitet i arbeidsrutiner: Tilby fleksible arbeidsordninger for å imøtekomme ansattes personlige behov.
 8. Fokus på helse og velvære: Tilby helsefremmende tiltak som treningstilbud og stressmestringskurs.
 9. Feiring av suksesser: Marker og feir både individuelle og teamprestasjoner for å motivere og anerkjenne innsats.
 10. Klar ansvarsfordeling: Definer roller og ansvar tydelig for å unngå misforståelser og konflikter.

Ved å implementere disse tipsene kan din virksomhet bygge et sterkt og positivt arbeidsmiljø. Dette vil bidra til bedriftens samlede suksess. Internia er her for å støtte deg i å oppnå dette gjennom våre løsninger og tjenester.

Demo

Prøv Internia!

Be om en Internia demo og oppdag hvordan vår løsning kan transformere måten du kommuniserer med dine ansatte.

Våre tjenester: Utvid ditt kommunikasjonstilbud

Internia tilbyr en rekke tjenester som hjelper bedrifter med å forbedre kommunikasjonen og arbeidsmiljøet. Ved å utvide ditt kommunikasjonstilbud kan du sikre bedre informasjonsflyt og økt engasjement blant ansatte.

 • Kommunikasjonsapp for enklere kommunikasjon: Internias app forenkler utsending og innsamling av informasjon. Ledere kan sende meldinger og forespørsler til bestemte grupper raskt og effektivt, noe som sikrer at viktig informasjon når frem uten forsinkelser.
 • Skreddersydde løsninger for spesifikke behov: Internia tilbyr skreddersydde løsninger tilpasset bedriftens spesifikke krav. Vi sørger for at våre løsninger integreres sømløst med dine eksisterende systemer, enten det gjelder spesialutviklede spørreundersøkelser eller tilpassede meldingssystemer.
 • Enkle spørreundersøkelser med tilpasningsmuligheter: Vår plattform gjør det enkelt å lage og distribuere spørreundersøkelser. Du kan tilpasse spørsmål og svaralternativer etter behov, noe som gir deg presis og relevant tilbakemelding fra ansatte og bedre innsikt i arbeidsmiljøet.
 • Konsulenttjenester for mer omfattende undersøkelser: Internias konsulenttjenester hjelper deg med å utvikle omfattende spørreundersøkelser. Våre eksperter gir råd om beste praksis for å maksimere svarprosenten og sikre at undersøkelsene gir verdifull innsikt, noe som hjelper deg med å forbedre arbeidsmiljøet.
 • Automatisk purring for bedre responsrate: For å sikre høy svarprosent, tilbyr vi automatisk purring. Systemet sender påminnelser til ansatte som ikke har svart, noe som øker sjansene for å få fullstendige tilbakemeldinger og sparer tid.
 • Elektronisk timeføring og avviksmelding: Internias plattform inkluderer funksjoner for elektronisk timeføring og avviksmelding. Dette gjør det enklere for ansatte å registrere arbeidstimer og rapportere avvik, noe som gir bedre oversikt og styring av ressurser.

Ta kontakt for en hyggelig prat om hvordan vi kan styrke kommunikasjonsflyten i din virksomhet.

FAQs om arbeidsmiljø

Hva skaper et godt arbeidsmiljø?

Et godt arbeidsmiljø skapes av klare kommunikasjonslinjer, gjensidig respekt, åpenhet, og støtte fra ledelsen. God ergonomi, sikkerhetstiltak, og muligheter for personlig og profesjonell vekst bidrar også til et positivt arbeidsmiljø.

Hva er arbeidsmiljøarbeid?

Arbeidsmiljøarbeid innebærer systematiske tiltak for å forbedre de fysiske, psykososiale og organisatoriske forholdene på arbeidsplassen. Målet er å fremme helse, trivsel og effektivitet blant ansatte gjennom forebyggende tiltak og kontinuerlig forbedring.

Hvordan beskrive et arbeidsmiljø?

Et arbeidsmiljø kan beskrives som summen av de fysiske, psykiske og sosiale forholdene på arbeidsplassen. Dette inkluderer alt fra kontorutforming og arbeidsrutiner til relasjoner mellom kolleger og ledelsens støtte.

Hva er god kommunikasjon på arbeidsplassen?

God kommunikasjon på arbeidsplassen innebærer klare og åpne kanaler for informasjon. Ansatte skal ha mulighet til å uttrykke sine meninger, motta tydelige instrukser, og få relevant informasjon i rett tid. Åpenhet og ærlighet er sentrale elementer.

Hvilke faktorer inngår i et arbeidsmiljø?

Et arbeidsmiljø består av flere faktorer, inkludert fysiske forhold (som belysning og støy), psykososiale forhold (som arbeidsbelastning og sosial støtte), og organisatoriske forhold (som ledelsesstil og arbeidsrutiner).

Hva skaper et dårlig arbeidsmiljø?

Et dårlig arbeidsmiljø kan skapes av dårlig ledelse, manglende kommunikasjon, høyt stressnivå, dårlig ergonomi, og konflikter mellom ansatte. Dette kan føre til redusert trivsel, økt sykefravær og lavere produktivitet.

Hva er Toxic Five arbeidsmiljø?

“Toxic Five” refererer til fem giftige elementer i et arbeidsmiljø: dårlig ledelse, mangel på støtte, urettferdig behandling, mobbing, og dårlig kommunikasjon. Disse faktorene kan ha alvorlige negative effekter på ansatte og organisasjonen som helhet.

Hva er et uforsvarlig arbeidsmiljø?

Et uforsvarlig arbeidsmiljø er et arbeidsmiljø som ikke ivaretar ansattes helse og sikkerhet. Dette kan inkludere farlige arbeidsforhold, manglende beskyttelsesutstyr, og høy risiko for skader eller psykiske belastninger.

Hva er kritikkverdige forhold på jobb?

Kritikkverdige forhold på jobb refererer til situasjoner hvor arbeidsforholdene er uakseptable eller farlige. Dette kan inkludere brudd på arbeidsmiljøloven, mobbing, diskriminering, eller andre forhold som truer ansattes helse og sikkerhet.

Hva menes med det psykiske arbeidsmiljøet?

Det psykiske arbeidsmiljøet handler om de emosjonelle og sosiale aspektene ved arbeidsplassen. Dette inkluderer faktorer som stressnivå, trivsel, sosial støtte, og relasjoner mellom kolleger. Et godt psykisk arbeidsmiljø fremmer mental helse og produktivitet.

Demo

Prøv Internia!

Be om en Internia demo og oppdag hvordan vår løsning kan transformere måten du kommuniserer med dine ansatte.

Siste Artikler

Last ned gratis E-bok

Slik utføres gode medarbeiderunder-søkelser

Medarbeiderundersøkelser er et kraftig verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet i enhver virksomhet. Les vår komplette guide til utforming og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.