Tre kunder deltar i en markedsundersøkelse på sine digitale enheter.

Markedsundersøkelse: Slik får du et konkurransefortrinn i din bransje

En markedsundersøkelse hjelper deg å forstå dine kunders behov. Denne innsikten kan skape verdifulle muligheter og gi konkurransefortrinn i dagens tøffe marked.

I denne artikkelen dykker vi ned i hva markedsundersøkelser egentlig er, hvorfor de er så avgjørende, og hvordan de gir virksomheter fordeler i sine bransjer. Bli med oss og oppdag hvordan du kan bruke dette kraftfulle verktøyet til å løfte ditt foretak til nye høyder.

Les også: Medarbeiderundersøkelser: Slik tar du kontroll over virksomhetens arbeidsmiljø

Innhold

 1. Hva er markedsundersøkelser?
 2. Forberedelse til markedsundersøkelse
 3. Datainnsamlingsmetoder
 4. Verktøy og teknologier for markedsundersøkelse
 5. Gjennomføring av markedsundersøkelser
 6. Analyse av markedsundersøkelser
 7. Utnytte markedsundersøkelsens resultater
 8. Beste praksis for markedsundersøkelse
 9. Oppsummering om markedsundersøkelser
 10. Ofte stilte spørsmål (FAQs)

Hva er markedsundersøkelser?

Markedsundersøkelser innebærer å samle inn, analysere og tolke data om et bestemt marked eller målgruppe. Dette inkluderer informasjon om kunder, konkurrenter og markedsforhold. 

Målet er å få innsikt som kan hjelpe bedriften med å ta informerte beslutninger. Markedsundersøkelser kan utføres på ulike måter, inkludert spørreundersøkelser, intervjuer og fokusgrupper.

Viktigheten av markedsundersøkelser

Markedsundersøkelser er avgjørende for å forstå kundenes behov og preferanser. Ved å vite hva kundene ønsker, kan bedrifter tilpasse sine produkter og tjenester for å møte disse behovene. 

Dette øker sjansen for kundetilfredshet og lojalitet. Markedsundersøkelser hjelper også bedrifter med å identifisere trender og nye muligheter i markedet, samt å forstå konkurrentenes strategier.

Hvordan markedsundersøkelser kan gi et konkurransefortrinn

Markedsundersøkelser gir bedrifter verdifull innsikt som kan brukes til å forbedre produkter og tjenester. Dette kan føre til økt kundetilfredshet og lojalitet. 

Ved å forstå markedet bedre enn konkurrentene, kan bedrifter tilpasse sine strategier for å utnytte muligheter og unngå trusler. Dette gir et klart konkurransefortrinn. 

Markedsundersøkelser kan også bidra til å optimalisere markedsføringskampanjer, noe som kan føre til bedre avkastning på investeringer.

Les også: Brukerundersøkelser: Utvikling og gjennomføring 

Forberedelse til markedsundersøkelse

For å sikre at din markedsundersøkelse gir verdifulle resultater, er grundig forberedelse essensielt. Dette innebærer flere viktige trinn som hjelper deg med å samle inn relevante data. Ved å planlegge nøye kan du optimalisere ressursbruken og få innsikt som kan gi store konkurransefortrinn.

Definer mål og formål

Det første steget i forberedelsen av en markedsundersøkelse er å definere klare mål og formål. Hva ønsker du å oppnå med undersøkelsen? Kanskje vil du forstå kundetilfredshet, utforske nye markedsmuligheter, eller evaluere konkurrentenes posisjon. Ved å ha klart definerte mål kan du sikre at undersøkelsen din gir relevante og handlingsdyktige data.

Identifisere målgruppen

Etter å ha definert målene dine, er det viktig å identifisere hvem målgruppen for undersøkelsen er. Målgruppen din kan være nåværende kunder, potensielle kunder, ansatte eller spesifikke markedssegmenter. 

Å vite hvem du vil nå ut til, hjelper deg med å utforme spørsmålene på en måte som gir mest mulig innsikt. Segmentering av målgruppen kan også bidra til mer spesifikke og relevante resultater.

Velge riktig metodologi

Valget av metodologi er avgjørende for suksessen til markedsundersøkelsen. Det finnes flere metoder, inkludert kvantitative og kvalitative tilnærminger. Kvantitative metoder, som spørreundersøkelser, gir numeriske data som er enkle å analysere. 

Kvalitative metoder, som intervjuer og fokusgrupper, gir dypere innsikt i respondentenes tanker og følelser. Internias plattform kan hjelpe med å distribuere spørreundersøkelser effektivt og automatisere purringer, noe som sikrer høy svarprosent og kvalitetsdata.

Datainnsamlingsmetoder

Når du gjennomfører en markedsundersøkelse, er det viktig å velge riktige datainnsamlingsmetoder. Valget av metode påvirker kvaliteten på dataene du samler inn og hvor godt de kan brukes til å nå dine mål. Hovedkategoriene for datainnsamling er primærdata og sekundærdata.

Primærdata vs. sekundærdata

Primærdata er informasjon som samles inn direkte fra kilden for første gang. Dette inkluderer data samlet inn gjennom spørreundersøkelser, intervjuer og eksperimenter. Fordelen med primærdata er at de er spesifikke for dine behov og svært aktuelle.

Sekundærdata er informasjon som allerede er samlet inn av andre. Dette kan inkludere rapporter, artikler, offentlige data og statistikker. Sekundærdata er ofte enklere og billigere å få tak i, men de kan være mindre relevante for dine spesifikke behov.

Kvantitative metoder

Kvantitative metoder innebærer innsamling av numeriske data som kan analyseres statistisk. Disse metodene gir objektive resultater som er enkle å tolke.

Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser er en av de mest brukte metodene for datainnsamling. De kan distribueres via e-post, SMS eller på Internias plattform. Spørreundersøkelser er effektive for å samle inn data fra et stort antall mennesker på kort tid. De gir strukturerte svar som er enkle å analysere.

Eksperimenter

Eksperimenter brukes for å teste hypoteser under kontrollerte forhold. For eksempel kan du teste hvordan ulike markedsføringsbudskap påvirker kundens interesse for et nytt produkt. Ved å kontrollere variablene kan du se direkte effekter og bedre forstå årsak-virkning-forhold i markedet. 

Eksperimenter gir klare og pålitelige data fordi de er systematisk utformet, men de kan være tidkrevende og kostbare å gjennomføre. Likevel kan de gi verdifull innsikt som er vanskelig å oppnå gjennom andre metoder.

Kvalitative metoder

Kvalitative metoder fokuserer på å samle inn dypere innsikt i respondentenes tanker, følelser og meninger. Disse metodene gir rikere data som kan gi en bedre forståelse av komplekse problemer.

Fokusgrupper

Fokusgrupper består av en liten gruppe mennesker som diskuterer et emne under ledelse av en moderator. Dette gir innsikt i gruppedynamikk og ulike synspunkter. Fokusgrupper kan avdekke ny informasjon som ikke ville fremkommet i en strukturert undersøkelse.

Dybdeintervjuer

Dybdeintervjuer innebærer en-til-en-samtaler med respondenter for å få en dypere forståelse av deres synspunkter. Disse intervjuene gir mulighet til å utforske emner i detalj og oppdage underliggende årsaker til bestemte holdninger og atferd.

Verktøy og teknologier for markedsundersøkelse

Å bruke de riktige verktøyene og teknologiene kan gjøre markedsundersøkelser mye mer effektive. Moderne plattformer og apper kan automatisere mange av prosessene, noe som sparer tid og ressurser. Det finnes en rekke verktøy tilgjengelig, både generelle og spesialiserte, som kan hjelpe deg med dine markedsundersøkelser.

Internias kommunikasjonsapp

Internias kommunikasjonsapp er et kraftig verktøy for å gjennomføre spørreundersøkelser. I tillegg tilbyr vi konsulenthjelp for utvikling og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser, brukerundersøkelser og markedsundersøkelser.

Appen er designet for å forenkle kommunikasjon og datainnsamling. Den lar deg raskt sende ut spørreundersøkelser og samle inn svar.

Dette sikrer at du får relevante svar fra de riktige respondentene. Målrettet kommunikasjon øker effektiviteten av undersøkelsene dine.

Automatiske purringer

Appen sender automatisk ut purringer til de som ikke har svart på undersøkelsen. Dette eliminerer behovet for manuell oppfølging og sikrer høy svarprosent. Automatiske purringer gir deg de dataene du trenger raskt og effektivt.

Ta gjerne kontakt om du trenger hjelp med utvikling eller gjennomføring av spørreundersøkelser. Våre konsulenter er tilgjengelig for å hjelpe deg med å få svarene du trenger for å effektivisere din ressursbruk.

Andre tilgjengelige verktøy

Det finnes også andre verktøy på markedet som kan hjelpe deg med markedsundersøkelser. Her er noen av de mest populære:

 1. SurveyMonkey er en av de mest brukte plattformene for å lage og distribuere spørreundersøkelser. Den tilbyr mange maler og tilpasningsmuligheter, samt analyseverktøy for å tolke dataene.
 2. Google Forms er et gratis verktøy som er enkelt å bruke og integreres sømløst med andre Google-produkter. Det er ideelt for mindre undersøkelser og rask datainnsamling.
 3. Qualtrics er et avansert verktøy som gir omfattende funksjoner for å lage komplekse spørreundersøkelser. Det tilbyr dyp analyse og rapporteringsverktøy, som er nyttige for større organisasjoner.
 4. Typeform er kjent for sitt brukervennlige grensesnitt og estetisk tiltalende skjemaer. Det er ideelt for å lage engasjerende spørreundersøkelser som er enkle å fylle ut.

Spesialtilpassede løsninger

Internia tilbyr spesialtilpassede løsninger som kan tilpasses dine spesifikke behov. Dette gjør at du kan optimere undersøkelsene dine for å få mest mulig relevante data.

Fleksibilitet og skalerbarhet

Internias løsninger er fleksible og skalerbare, noe som betyr at de kan vokse med virksomheten din. Du kan enkelt justere og tilpasse løsningen etter hvert som dine behov endres. Dette sikrer at du alltid har de verktøyene du trenger for å gjennomføre effektive markedsundersøkelser.

Integrasjon med eksisterende systemer

Internias plattform kan integreres sømløst med dine eksisterende systemer. Dette gjør det enkelt å kombinere data fra forskjellige kilder og få en helhetlig oversikt. Enkel integrasjon sparer tid og reduserer kompleksiteten i datainnsamlingen.

Les også: Spørreundersøkelser: Nye teknologier som sikrer god respons

Gjennomføring av markedsundersøkelser

Når du har forberedt markedsundersøkelsen din og valgt de riktige verktøyene, er neste steg å gjennomføre undersøkelsen. Dette innebærer å utarbeide spørreskjemaer og distribuere dem til målgruppen.

Utarbeide spørreskjemaer

Et godt utarbeidet spørreskjema er avgjørende for å samle inn nyttige data. Spørreskjemaet må være klart, konsist og relevant for å oppnå høy svarprosent.

Tips for effektive spørsmål

For å lage effektive spørsmål, bør du:

 1. Bruke enkle og klare formuleringer: Unngå faguttrykk og komplekse setninger. Klare spørsmål er lettere å forstå.
 2. Være spesifikk: Generelle spørsmål kan gi uklare svar. Vær spesifikk for å få mer presise data.
 3. Unngå ledende spørsmål: Spørsmål som antyder et bestemt svar kan føre til skjevheter. Hold spørsmålene nøytrale.
 4. Inkludere ulike spørsmålsformater: Bruk både åpne og lukkede spørsmål for å få både kvantitative og kvalitative data.
 5. Teste spørreskjemaet: Gjennomfør en pilotundersøkelse for å sikre at spørsmålene fungerer som de skal.

Tilpassing av spørreskjemaer

Tilpass spørreskjemaene dine for å møte spesifikke behov og mål. Internias plattform lar deg enkelt tilpasse spørsmål og svaralternativer, noe som sikrer at undersøkelsen er relevant for målgruppen din. 

For eksempel, hvis du driver en nettbutikk, kan du inkludere spørsmål om brukeropplevelse og betalingsprosessen. Hvis du er i en tjenestebasert bransje, kan du spørre om kundetilfredshet og servicekvalitet.

Tilpassing kan også øke respondentens engasjement og svarprosent. Bruk språk og eksempler som resonnerer med målgruppen, som en uformell tone for et ungt publikum eller teknisk sjargong for profesjonelle i en spesifikk bransje. 

Juster også lengden på undersøkelsen basert på kompleksiteten av temaet og respondentens tilgjengelige tid. Visuelle elementer som firmaets logo og farger kan gjøre spørreskjemaet mer gjenkjennelig og tillitsvekkende.

Ved å implementere disse tilpasningene kan du samle mer presise og nyttige data, som igjen kan bidra til bedre beslutningstaking og strategiutvikling for din virksomhet.

Distribuere undersøkelser

Når spørreskjemaet er klart, må du distribuere det til målgruppen din. Det finnes flere effektive kanaler for distribusjon.

E-post, SMS, sosiale medier

E-post er en vanlig metode for å sende ut spørreskjemaer. Det er enkelt å administrere og kan nå mange mennesker raskt. SMS er også effektivt, spesielt for korte undersøkelser, og har høy åpningsrate. Sosiale medier kan være nyttige for å nå et bredere publikum og engasjere respondenter som kanskje ikke nås gjennom e-post eller SMS.

Internias automatiserte spørreundersøkelser

Internias plattform forenkler distribusjonen av spørreundersøkelser ved å automatisere prosessen. Du kan sende ut undersøkelser via e-post og SMS, og plattformen sørger for automatisk purring til de som ikke svarer. Dette sparer tid og sikrer at du får de nødvendige tilbakemeldingene raskt og effektivt.

Analyse av markedsundersøkelser

Når dataene er samlet inn, er neste steg å analysere dem for å trekke meningsfulle konklusjoner. Analyseprosessen involverer å samle inn og organisere data, bruke sanntidsanalyse, og tolke dataene for å få innsikt.

Samle inn og organisere data

Etter at du har samlet inn dataene fra markedsundersøkelsen, må de organiseres på en strukturert måte. Dette innebærer å kategorisere og formatere dataene slik at de blir enklere å analysere. 

Bruk av verktøy som regneark eller databaser kan være nyttig for å holde oversikt over dataene. Internias plattform kan automatisk samle inn og organisere dataene for deg, noe som sparer tid og reduserer risikoen for feil.

Sanntidsanalyse for effektiv markedsundersøkelse

Sanntidsanalyse lar deg analysere dataene mens de samles inn. Ved hjelp av avanserte programmer får du umiddelbar innsikt i respondenters svar, slik at du raskt kan identifisere trender og mønstre. 

Internias plattform tilbyr sanntidsanalyse, som gir deg en klar fordel ved å kunne handle raskt basert på de nyeste dataene. Dette kan hjelpe deg med å oppdage nye muligheter eller problemer tidlig, og tilpasse strategiene dine deretter. 

Å identifisere trender og mønstre gir en dypere forståelse av markedet og kundeadferd.

Datatolkning og innsikter

Når dataene er analysert, er det viktig å tolke resultatene for å få innsikt som kan brukes til å ta informerte beslutninger.

Statistiske analyser

Statistiske analyser hjelper deg med å forstå kvantitative data ved hjelp av metoder som gjennomsnitt, median, standardavvik og hypotesetesting. Disse analysene gir deg en objektiv forståelse av dataene og hjelper med å bekrefte eller avkrefte antakelser. Bruk av statistiske verktøy og programvarer kan forenkle denne prosessen.

Kvalitativ dataanalyse

Kvalitativ dataanalyse innebærer å tolke ikke-numeriske data, som svar fra åpne spørsmål, intervjuer eller fokusgrupper. Denne analysen gir innsikt i respondenters tanker, følelser og meninger. 

Metoder som tematisk analyse og kodingsrammer kan hjelpe med å strukturere og tolke kvalitative data. Kvalitativ analyse gir en dypere forståelse av de underliggende årsakene til kvantitative funn.

Utnytte markedsundersøkelsens resultater

Når markedsundersøkelsene er fullført og analysert, er det på tide å bruke resultatene. Dette trinnet er avgjørende for å maksimere verdien av undersøkelsene. Resultatene kan brukes til strategisk beslutningstaking og til å forbedre kundetilfredsheten.

Strategisk beslutningstaking

Resultatene fra markedsundersøkelser kan veilede utviklingen av forretningsstrategier. Innsikt i kundebehov og markedsforhold kan hjelpe bedrifter med å tilpasse sine strategier for å møte disse behovene bedre. 

Dette kan inkludere alt fra markedsføringsstrategier til distribusjonskanaler. Data fra markedsundersøkelser kan også brukes til produktutvikling. Ved å forstå hva kundene ønsker og trenger, kan bedrifter utvikle produkter som er bedre tilpasset markedet. Dette kan føre til økt salg og kundetilfredshet. 

Forbedring av kundetilfredshet

En av de største fordelene med markedsundersøkelser er muligheten til å forbedre kundetilfredsheten. Ved å forstå kundens opplevelser og behov kan bedrifter gjøre nødvendige justeringer for å bedre møte disse.

Tilpasning av tjenester og produkter

Markedsundersøkelser kan avsløre hvordan eksisterende produkter og tjenester kan forbedres. Ved å tilpasse tilbudet til kundenes preferanser, kan bedrifter øke kundetilfredsheten. Dette kan innebære små justeringer i produktfunksjoner eller større endringer basert på omfattende tilbakemeldinger.

Bedre kundeservice

Resultatene fra markedsundersøkelser kan også brukes til å forbedre kundeservice. Ved å forstå hva kundene verdsetter i kundeservice, kan bedrifter trene ansatte og justere prosesser for å møte disse forventningene. Dette kan inkludere raskere responstider, bedre kommunikasjon og mer personlig service.

Beste praksis for markedsundersøkelse

For å få mest mulig ut av markedsundersøkelsene dine, er det viktig å følge beste praksis. Dette inkluderer å unngå vanlige feil, bruke effektive strategier for høy svarprosent og tilpasse undersøkelsene til ulike bransjer.

Vanlige feil og hvordan unngå dem

Selv små feil kan påvirke resultatene av markedsundersøkelser negativt. Her er noen vanlige feil og hvordan du kan unngå dem:

 1. Uklar problemstilling: Definer målene klart før du starter. Dette sikrer at du samler inn relevante data.
 2. For lange spørreskjemaer: Hold undersøkelsene korte og fokuserte. Lange undersøkelser kan føre til at respondenter gir opp før de fullfører.
 3. Ledende spørsmål: Sørg for at spørsmålene dine er nøytrale og ikke påvirker respondentens svar.
 4. Feil målgruppe: Identifiser og nå ut til riktig målgruppe. Dette sikrer at dataene er representative og relevante.
 5. Dårlig timing: Send ut undersøkelsene på et tidspunkt når målgruppen din har tid til å svare.

Ekspertstrategier for høy svarprosent

Høy svarprosent er avgjørende for påliteligheten av markedsundersøkelser. Her er noen strategier for å oppnå dette:

 1. Enkel tilgang: Gjør det enkelt å svare på undersøkelsen ved å bruke e-post, SMS eller sosiale medier.
 2. Incentiver: Tilby små belønninger for å oppmuntre til deltakelse. Dette kan være rabattkoder, gavekort eller trekninger.
 3. Personlig tilpasning: Tilpass invitasjonene slik at de føles personlige. Bruk respondentens navn og relevante detaljer.
 4. Purringer: Send vennlige påminnelser til de som ikke har svart. Internias automatiserte purringer kan være svært effektive her.
 5. Klar kommunikasjon: Forklar formålet med undersøkelsen tydelig og hva respondentene kan forvente.

Tilpassede løsninger for ulike bransjer

Ulike bransjer har ulike behov når det gjelder markedsundersøkelser. Tilpass undersøkelsene dine for å få mest mulig relevante data.

 1. Detaljhandel: Fokuser på kundeopplevelser, produktpreferanser og kjøpsatferd. Bruk spørreundersøkelser etter kjøp for å samle inn tilbakemeldinger.
 2. Helsevesen: Spør pasienter om deres erfaringer med tjenester og behandlinger. Bruk anonyme undersøkelser for å få ærlige svar.
 3. Utdanning: Samle inn data om studenttilfredshet, læringsutbytte og undervisningsmetoder. Bruk elektroniske skjemaer som er enkle å fylle ut.
 4. Teknologi: Fokuser på brukervennlighet, funksjonalitet og kundestøtte. Bruk både kvantitative og kvalitative metoder for å få helhetlig innsikt.
 5. Finans: Spør om kundetilfredshet, tjenestekvalitet og tillit. Bruk sikre plattformer for å beskytte sensitive data.

Ved å følge disse beste praksisene kan du sikre at markedsundersøkelsene dine gir verdifull innsikt og hjelper deg med å oppnå et konkurransefortrinn i din bransje.

Oppsummering om markedsundersøkelser

Markedsundersøkelser er et kraftig verktøy for å oppnå et konkurransefortrinn i din bransje. Ved å følge de riktige trinnene kan du samle inn verdifulle data, analysere dem effektivt og bruke innsiktene til å forbedre virksomheten din.

Sentrale takeaways

 1. Forberedelse er nøkkelen: Definer klare mål, identifiser målgruppen og velg riktig metodologi for markedsundersøkelsen.
 2. Bruk riktige verktøy: Internias plattform og andre verktøy kan hjelpe deg med å samle inn og analysere data effektivt.
 3. Analyser data grundig: Bruk sanntidsanalyse for rask innsikt og tolk dataene for å få verdifulle innsikter.
 4. Handle på innsiktene: Bruk resultatene til å ta strategiske beslutninger, forbedre produkter og tjenester, og øke kundetilfredsheten.
 5. Følg beste praksis: Unngå vanlige feil, bruk strategier for høy svarprosent og tilpass undersøkelsene til din bransje.

Fordeler ved å bruke Internias løsninger

Internias løsninger gir flere fordeler som kan hjelpe deg med å gjennomføre effektive spørreundersøkelser:

 1. Automatiserte prosesser: Spar tid med automatiske purringer og enkel distribusjon av spørreundersøkelser via e-post og SMS.
 2. Sanntidsanalyse: Få umiddelbar innsikt i respondenters svar og identifiser trender raskt.
 3. Tilpasningsdyktighet: Skreddersy undersøkelser for ulike bransjer og behov, og integrer plattformen med eksisterende systemer.
 4. Forbedret kommunikasjon: Bruk målrettet kommunikasjon for å nå de riktige respondentene og øke svarprosenten.

Neste steg for din virksomhet

For å komme i gang med å bruke markedsundersøkelser for å få et konkurransefortrinn, bør du:

 1. Kontakt Internia: Be om en demo for å se hvordan plattformen kan hjelpe din virksomhet.
 2. Implementer løsninger: Start med å bruke Internias løsninger for å samle inn og analysere data.
 3. Bruk innsiktene: Implementer endringer basert på innsiktene fra markedsundersøkelsene for å forbedre produkter, tjenester og kundetilfredshet.
 4. Overvåk og juster: Fortsett å bruke markedsundersøkelser regelmessig for å overvåke endringer i markedet og justere strategiene dine deretter.

Ved å følge disse trinnene kan du sikre at din virksomhet holder seg konkurransedyktig og fortsetter å vokse.

Kilder og annet nyttig lesestoff

Business News Daily: How to Conduct a Market Analysis for Your Business
HubSpot: 28 Questionnaire Examples, Questions, & Templates to Survey Your Clients
Investopedia: How to Do Market Research, Types, and Example
Tenk Digitalt: Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse?

Ofte stilte spørsmål (FAQs)

Hva bør en markedsundersøkelse inneholde?

En markedsundersøkelse bør inneholde klare mål, relevante spørsmål, en definert målgruppe og en plan for dataanalyse. Sørg for at spørsmålene er enkle, spesifikke og nøytrale.

Hvordan lage en god markedsundersøkelse?

For å lage en god markedsundersøkelse, definer klare mål, identifiser målgruppen, velg riktig metodologi og utarbeid relevante spørsmål. Test undersøkelsen før distribusjon for å sikre at den fungerer som planlagt.

Hva er hensikten med markedsundersøkelse?

Hensikten med en markedsundersøkelse er å samle inn data som kan hjelpe bedriften med å forstå markedet, kundene og konkurrentene bedre. Dette gir grunnlag for informerte beslutninger og strategier.

Hvilke formål har bedrifter med å gjennomføre en markedsundersøkelse?

Bedrifter gjennomfører markedsundersøkelser for å forstå kundetilfredshet, identifisere nye markedsmuligheter, evaluere konkurrenter, forbedre produkter og tjenester, og utvikle effektive markedsføringsstrategier.

Hva er fordelene med Internias kommunikasjonsapp?

Internias kommunikasjonsapp gir fordeler som automatisert distribusjon av undersøkelser, målrettet kommunikasjon, sanntidsanalyse og automatiske purringer. Dette sparer tid og sikrer høy svarprosent.

Hvordan sikrer Internia høy svarprosent på undersøkelser?

Internia sikrer høy svarprosent ved å sende automatiske purringer, tilby enkle svaralternativer, bruke flere distribusjonskanaler som e-post og SMS, og tilby incentiver for deltakelse.

Kan Internias løsninger tilpasses min virksomhet?

Ja, Internias løsninger kan tilpasses din virksomhet. Plattformen er fleksibel og skalerbar, og kan integreres med dine eksisterende systemer for å møte spesifikke behov og krav.

Demo

Prøv Internia!

Be om en Internia demo og oppdag hvordan vår løsning kan transformere måten du kommuniserer med dine ansatte.

Siste Artikler

Last ned gratis E-bok

Slik utføres gode medarbeiderunder-søkelser

Medarbeiderundersøkelser er et kraftig verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet i enhver virksomhet. Les vår komplette guide til utforming og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.