hrm-human-resource-management

HRM (Human Resource Management): Din guide til moderne personalledelse

Medarbeidere er din største ressurs, og HRM spiller en nøkkelrolle i å tiltrekke, utvikle og beholde talentfulle individer som bidrar til virksomhetens suksess. Når personalledelse utføres etter alle kunstens regler, bidrar det til økt produktivitet, bedre medarbeidertilfredshet og lavere turnover.

Les også: Teambuilding: Styrk ditt arbeidsmiljø med Internia kommunikasjonsløsninger

I en tid der arbeidsmarkedet er i konstant endring, er HRM avgjørende for å tilpasse seg nye utfordringer og muligheter. Derfor er det viktig å sette seg inn i hva HRM egentlig er og hvordan det gjøres riktig.

Innhold:

 1. Hva er HRM? – Definisjon av Human Resource Management
 2. Grunnleggende HRM-prinsipper
  – Rekruttering: Nøkkelen til god personalledelse
  – Valg av egnede kandidater
  – Opplæring og utvikling for styrket HRM
  – Prestasjonsstyring og personalledelse
 3. Medarbeiderengasjement
 4. Oppsummert om Human Resource Management
 5. FAQs om moderne personalledelse

Hva er HRM? – Definisjon av Human Resource Management

Human Resource Management (HRM) refererer til den strategiske tilnærmingen til styring av organisasjonens mest verdifulle ressurser – de ansatte. HRM innebærer en rekke aktiviteter, inkludert rekruttering, opplæring, utvikling, kompensasjon og ytelsesstyring.

Målet med HRM, eller personalledelse som det heter på norsk, er å maksimere medarbeidernes ytelse i tråd med organisasjonens strategiske mål. I en moderne kontekst handler det også om å skape en positiv arbeidskultur og sikre at ansatte trives og utvikler seg.

Les mer: Arbeidsmiljø: Internia sikrer god kommunikasjonsflyt i din virksomhet

Historien til HRM i et nøtteskall

Historien til HRM kan spores tilbake til den industrielle revolusjon, da behovet for å administrere arbeidskraft på en systematisk måte først oppstod.

Tidlige former for HRM, eller såkalt tradisjonell personalledelse, fokuserte hovedsakelig på administrative oppgaver som lønnsutbetaling og overholdelse av arbeidslover. På 1900-tallet utviklet det seg derimot til å inkludere mer strukturerte prosesser for rekruttering, opplæring og utvikling av ansatte.

På 1980-tallet fikk HRM en strategisk rolle i organisasjoners overordnede strategi, med fokus på å koble medarbeiderutvikling opp mot virksomhetenes mål og strategier.

I dag har Human Resource Management blitt en integrert del av moderne forretningsstrategier, med vekt på teknologi, mangfold, inkludering og kontinuerlig læring. I stedet for bare å administrere ansatte, bidrar HRM nå til å forme organisasjonskulturen, drive innovasjon, og sikre langsiktig suksess.

Les også: Markedsundersøkelse: Slik får du et konkurransefortrinn i din bransje

Grunnleggende HRM-prinsipper

HRM-prinsipper danner grunnlaget for effektiv personalledelse. De omfatter strategiske tilnærminger som sikrer optimal utnyttelse av menneskelige ressurser. Kort sagt, dreier disse prinsippene seg om å skape en arbeidsplass der medarbeidere føler seg verdsatt og motiverte til å yte sitt beste.

Moderne personalledelse består av flere kjerneelementer som bidrar til organisasjonens suksess. Disse inkluderer:

 1. Rekruttering av personell
 2. Valg av egnede kandidater
 3. Opplæring og utvikling
 4. Prestasjonsstyring

Rekruttering: Nøkkelen til god personalledelse

Rekruttering er en av de mest kritiske funksjonene innen HRM. Det handler om å finne og tiltrekke de rette talentene som kan bidra til organisasjonens suksess. En effektiv rekrutteringsprosess kan sikre at organisasjonen har de nødvendige ferdighetene og kompetansen som kreves for å møte fremtidige utfordringer.

Rekrutteringsstrategier innen Human Resource Management

Rekrutteringsstrategier er avgjørende for å tiltrekke seg de beste kandidatene. Disse strategiene kan variere avhengig av organisasjonens behov, men de bør alltid være målrettede og gjennomtenkte. Her er noen effektive rekrutteringsstrategier:

 • Employer branding: Bygge et sterkt arbeidsgivermerke som tiltrekker topp talent.
 • Jobbannonsering: Bruke ulike plattformer som sosiale medier, jobbtavler, og karrieremesser.
 • Intern rekruttering: Identifisere og utvikle eksisterende ansatte for nye roller.

Hver av disse strategiene spiller en viktig rolle i å sikre at organisasjonen tiltrekker seg kandidater som ikke bare har de nødvendige ferdighetene, men som også passer inn i organisasjonskulturen.

Intern vs. ekstern rekruttering

Både Intern og ekstern rekruttering har sine fordeler og ulemper. Intern rekruttering innebærer å fylle stillinger med eksisterende ansatte, mens ekstern rekruttering fokuserer på å tiltrekke nye talenter utenfra.

Intern rekruttering:

 • Fordeler: Kostnadseffektiv, kortere opplæringstid, høyere medarbeidermotivasjon.
 • Ulemper: Begrenset utvalg av kandidater, potensielle konflikter mellom ansatte.

Ekstern rekruttering:

 • Fordeler: Frisk kompetanse og nye ideer, bredere utvalg av kandidater.
 • Ulemper: Høyere kostnader, lengre opplæringstid, risiko for feilansettelser.

Balansen mellom intern og ekstern rekruttering avhenger av organisasjonens behov og mål.

Bruk av teknologi i rekrutteringsprosessen

Teknologi spiller en stadig viktigere rolle i rekrutteringsprosessen. Moderne HRM-verktøy og programvare kan forenkle og effektivisere rekrutteringsprosessen på flere måter:

 • ATS (Applicant Tracking Systems): Automatiserer administrasjonen av søknader og hjelper til med å identifisere de beste kandidatene. Eksempler på populære ATS er Teamtailor, HR Manager Talent Solutions og Workday.
 • Sosiale medier: Plattformene som LinkedIn, Facebook og Twitter kan brukes til å markedsføre stillinger og engasjere potensielle kandidater.
 • AI og maskinlæring: Brukes til å analysere kandidatdata og forutsi suksess i spesifikke roller.

Ved å integrere teknologi i rekrutteringsprosessen kan HRM forbedre nøyaktigheten og effektiviteten i ansettelsesprosessen.

Relatert artikkel: Spørreundersøkelser: Nye teknologier som sikrer god respons

Valg av egnede kandidater

Utvelgelsesmetoder er kritiske for å identifisere den rette kandidaten for en stilling. Disse metodene kan inkludere en rekke verktøy og teknikker for å vurdere kandidatens ferdigheter, erfaring og kulturelle passform.

Intervjuer og vurderinger

Intervjuer og vurderinger er sentrale i utvelgelsesprosessen. De gir en mulighet til å evaluere kandidater på en mer personlig måte og sikre at de passer til organisasjonens behov.

 • Strukturerte intervjuer: Standardiserte spørsmål for å sammenligne kandidater likt.
 • Ustrukturerte intervjuer: Mer fleksible samtaler som kan avdekke mer om kandidatens personlighet og tankesett.
 • Ferdighetstester: Tester som måler spesifikke ferdigheter som er relevante for jobben.

Referansesjekk og bakgrunnssjekk

Referansesjekk og bakgrunnssjekk er viktige for å validere informasjonen gitt av kandidaten og sikre at de har en pålitelig historikk.

 • Referansesjekk: Kontakte tidligere arbeidsgivere for å bekrefte kandidatens erfaring og prestasjoner.
 • Bakgrunnssjekk: Vurdere kandidatens utdanning, arbeidserfaring, og eventuelle kriminelle opplysninger.

Disse metodene bidrar til å redusere risikoen for feilansettelser og sikre at den rette personen blir ansatt.

Opplæring og utvikling for styrket HRM

Opplæring og utvikling er essensielle komponenter i Human Resource Management. Det sikrer at dine ansatte har de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å utføre sine oppgaver effektivt.

God opplæring og utvikling kan også øke medarbeidernes engasjement og bidra til organisasjonens vekst. Det kan inkludere alt fra grunnleggende opplæring for nye ansatte til avanserte kurs for erfarne medarbeidere.

Kompetanseutvikling er en kontinuerlig prosess som handler om å forbedre medarbeidernes ferdigheter og kunnskaper. Det kan skje gjennom formelle kurs, workshops, og nettbaserte læringsplattformer.

Effektiv opplæring bidrar til økt produktivitet, bedre kvalitet på arbeidet og høyere medarbeidertilfredshet. Ved å fokusere på opplæring og kompetanseutvikling sikrer organisasjonen at de har de nødvendige ressursene til å møte fremtidige utfordringer og muligheter.

Relatert artikkel: Endringsledelse: Slik forbereder du din virksomhet på fremtiden

Karriereutviklingsprogrammer

Karriereutviklingsprogrammer hjelper dine ansatte med å planlegge og utvikle sine karrierer innen organisasjonen. Disse programmene kan inkludere mentoring, coaching, og interne opplæringsmuligheter.

Karriereutviklingsprogrammer er viktige fordi de gir ansatte en klar vei mot fremgang og muligheter for vekst. Dette kan øke medarbeidernes engasjement og lojalitet til organisasjonen. I tillegg kan det bidra til å identifisere og utvikle fremtidige ledere.

On-the-job training

On-the-job training er en effektiv metode for å lære nye ferdigheter mens man utfører sitt daglige arbeid. Denne tilnærmingen gir dine ansatte mulighet til å lære i en reell arbeidssituasjon, noe som kan øke læringseffektiviteten.

On-the-job training kan inkludere jobbrotering, prosjektarbeid og arbeidsplassbaserte oppgaver. Det er en praktisk og kostnadseffektiv måte å sikre at ansatte får relevant erfaring og kunnskap.

Mentoring og coaching

Mentoring og coaching er verdifulle verktøy for personlig og profesjonell utvikling. Forskjellen på disse er at mentoring innebærer at en mer erfaren medarbeider veileder og støtter en mindre erfaren kollega. Coaching fokuserer derimot på å forbedre spesifikke ferdigheter gjennom målrettet veiledning.

Begge tilnærmingene kan bidra til økt selvbevissthet, forbedret ytelse og sterkere karriereutvikling. De gir også en mulighet for erfarne medarbeidere å dele sin kunnskap og erfaring.

Mentoring kan også komme utenfra bedriften i form av innleid ekspertise. Eksempelvis har vi i Internia blitt veiledet i bedriftsutvikling av våre samarbeidspartnere i Tenk Digitalt AS. Vi er meget godt fornøyd og anbefaler vi alle som trenger hjelp med bedriftsutvikling og sjekke ut Tenk Digitalt sitt mentortilbud.

Prestasjonsstyring og personalledelse

Prestasjonsstyring er også en kritisk komponent i HRM. Det handler om å sikre at medarbeidere oppnår sine mål og bidrar til organisasjonens suksess. Gjennom effektiv prestasjonsstyring kan ledere identifisere styrker og forbedringsområder, og dermed maksimere medarbeidernes potensial.

Målsetting og evaluering er avgjørende for å sikre at medarbeidere er på rett spor og yter sitt beste. Ved å sette klare og oppnåelige mål kan ledere gi medarbeidere en tydelig retning og motivasjon. Evaluering hjelper med å måle fremdrift og identifisere områder som trenger forbedring.

SMART-mål og prestasjonsvurderinger

SMART-mål er også en effektiv metode der du setter mål som er spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte. Ved å bruke SMART-mål kan ledere sikre at målene er klare og forståelige for alle involverte. Dette bidrar til økt engasjement og bedre ytelse.

I tillegg er det viktig med regelmessige prestasjonsvurderinger. Disse vurderingene gir en mulighet til å diskutere fremdrift, identifisere forbedringsområder og sette nye mål. De hjelper også med å bygge en kultur for kontinuerlig forbedring.

Tilbakemelding og forbedring

Tilbakemelding er en essensiell del av prestasjonsstyring. Det handler om å gi konstruktiv kritikk og ros på en måte som motiverer, og samtidig være aktivt søkende etter dine ansattes synspunkter og tilbakemeldinger.

Effektiv tilbakemelding er spesifikk, konstruktiv, tidsriktig og gir medarbeidere innsikt i hvordan de kan forbedre seg og oppnå sine mål. Likeså bør du legge opp til at dine ansatte får utløp for sine tanker og følelser uten å risikere at de blir “straffet” for kritikk eller misnøye.

Ved å fokusere på atferd og resultater, heller enn personlige egenskaper, kan ledere gi tilbakemelding som er nyttig og fostrer et positivt arbeidsmiljø. Likeså, ved å ta til seg de ansattes tilbakemeldinger på en saklig og konstruktiv måte, vil ledelsen fostre en tilbakemeldingskultur som alle vil være tjent med.

Les mer: Tilbakemelding: Nøkkelen til suksess på arbeidsplassen

Handlingsplaner for prestasjonsforbedring

Handlingsplaner for prestasjonsforbedring er viktige for å sikre at medarbeidere har en klar vei mot forbedring. Disse planene bør inkludere konkrete tiltak, ressurser og tidsrammer for å oppnå målene.

Ved å samarbeide med sine ansatte om å lage handlingsplaner, kan ledere bygge en sterkere og mer engasjert arbeidsstyrke.

Medarbeiderengasjement

Medarbeiderengasjement er en avgjørende faktor for organisasjonens suksess. Engasjerte medarbeidere er mer produktive, kreative og lojale, noe som bidrar til bedre resultater. La oss derfor se nærmere på hva medarbeiderengasjement er, dets betydning, og hvilke faktorer som påvirker det.

Hva er medarbeiderengasjement?

Medarbeiderengasjement kan defineres som en emosjonell tilknytning til arbeidsplassen. Det refererer til graden av ansattes tilknytning og entusiasme for sitt arbeid. Engasjerte medarbeidere er motivert til å bidra positivt til organisasjonens mål og visjon.

Flere faktorer påvirker medarbeiderengasjement, inkludert ledelse, arbeidsmiljø, utviklingsmuligheter og belønning. Ledere spiller en viktig rolle ved å skape en positiv arbeidskultur og gi støtte til sine ansatte.

Tiltak for å øke engasjement

Anerkjennelse og belønning er kraftige verktøy for å øke medarbeiderengasjement. Å gi ros for godt utført arbeid og belønne prestasjoner motiverer ansatte til å yte sitt beste. Dette kan inkludere både økonomiske insentiver og ikke-monetære belønninger som ekstra fridager eller anerkjennelse i interne nyhetsbrev.

Et positivt arbeidsmiljø og en sterk organisasjonskultur er essensielt for å fremme medarbeiderengasjement. Dette inkluderer å sørge for en trygg og støttende arbeidsplass, hvor ansatte føler seg respektert og inkludert. Å bygge en kultur som verdsetter samarbeid, innovasjon og kontinuerlig læring kan også øke engasjementet.

Kompensasjon og fordeler

Kompensasjon og fordeler er viktige elementer innen HRM, da de påvirker de ansattes motivasjon og engasjement. En godt utformet kompensasjonsplan kan tiltrekke og beholde talentfulle ansatte, samt sikre rettferdighet og konkurransedyktighet.

En kompensasjonsplan er en strategisk utformet plan som bestemmer hvordan ansatte skal belønnes for sitt arbeid. Dette inkluderer både monetære og ikke-monetære fordeler. En god plan skal være rettferdig, konkurransedyktig, og tilpasset organisasjonens mål og budsjett.

I tillegg kan de ansatte belønnes med bonuser i form av ekstra utbetalinger som gis for oppnåelse av spesifikke prestasjoner eller mål. Bonuser kan være årlige, kvartalsvise eller prosjektbaserte, og fungerer som insentiver for høy ytelse.

Ikke-monetære fordeler

Ikke-monetære fordeler er belønninger som ikke involverer direkte betaling, men som likevel har stor verdi for ansatte. Dette kan inkludere ekstra feriedager, fleksibilitet, profesjonell utvikling, og anerkjennelse. Slike fordeler bidrar til økt tilfredshet og engasjement blant medarbeiderne.

I den forbindelse setter virksomheter ofte opp fordelsprogrammer. Disse omfatter en rekke tiltak som har til hensikt å forbedre ansattes livskvalitet og arbeidsforhold.

En annen ikke-monetær fordel er fleksible arbeidsordninger, som fjernarbeid, fleksitid, og komprimerte arbeidsuker. Slike ordninger gir ansatte muligheten til å balansere arbeid og privatliv bedre.

Helseforsikring og pensjonsplaner

To av de mest verdsatte fordelene blant ansatte er helseforsikring og pensjonsplaner. Disse gir økonomisk sikkerhet ved medisinske behov og sikrer økonomisk trygghet etter pensjonering. Disse fordelene kan være avgjørende for ansattes beslutning om å bli værende i en organisasjon.

Det skal sies at dette nok er en større motivator i andre land der de nasjonale helseordningene ikke er like bra som i Norge. Likevel er det viktig å være klar over at gode helse og pensjonsordninger spiller inn når det kommer til dine ansattes engasjement. Hvis de kan få bedre ordninger hos andre bedrifter kan dette hemme virksomhetens medarbeiderengasjement.

Les også: Medarbeiderundersøkelser: Slik tar du kontroll over virksomhetens arbeidsmiljø

Oppsummert om Human Resource Management

HRM omfatter mange viktige funksjoner som er essensielle for å administrere en organisasjon effektivt. Disse inkluderer rekruttering, opplæring, prestasjonsstyring, kompensasjon og fordeler, samt arbeidsrett og etikk.

Effektiv personalledelse er avgjørende for å sikre at en organisasjon fungerer optimalt. Det handler om å skape et miljø der ansatte føler seg verdsatt, motivert og engasjert. Dette oppnås gjennom klare kommunikasjonskanaler, rettferdige praksiser, og kontinuerlig støtte og utvikling.

Effektiv HRM reduserer turnover, øker produktiviteten og forbedrer organisasjonskulturen. Derfor er det en integrert del av enhver organisasjons strategi for å sikre langsiktig suksess.

Les også: Kommunikasjon bedrift: Slik sikrer du godt samspill mellom ledelse og ansatte

FAQs om personalledelse

Hva er forskjellen på HRM og HR?

HRM (Human Resource Management) og HR (Human Resources) brukes ofte om hverandre. HRM refererer til den strategiske tilnærmingen til å administrere organisasjonens ansatte, mens HR er en bredere betegnelse som omfatter alle aktiviteter relatert til arbeidsstyrken.

Hva er hovedfunksjonene til HR-avdelingen?

Hovedfunksjonene til HR-avdelingen er:

 1. Rekruttering og utvelgelse
 2. Opplæring og utvikling
 3. Prestasjonsstyring
 4. Kompensasjon og fordeler
 5. Arbeidsrett og etikk
 6. Medarbeiderrelasjoner
 7. HRM-teknologi

Hva gjør egentlig en HR-ansvarlig?

En HR-ansvarlig administrerer og koordinerer ulike HR-funksjoner, inkludert rekruttering, opplæring, prestasjonsstyring, kompensasjon og fordeler, samt sikrer overholdelse av arbeidslover og etiske retningslinjer.

Hva er en god HRM-strategi?

En god HRM-strategi er tilpasset organisasjonens mål og inkluderer effektive rekrutteringsprosesser, kontinuerlig opplæring, klare prestasjonsmål, og konkurransedyktige kompensasjons- og fordelsprogrammer. Den skal også fremme en positiv arbeidskultur.

Hva gjør en personalleder?

En personalleder administrerer HR-funksjoner som rekruttering, opplæring, prestasjonsstyring og medarbeiderrelasjoner. De sørger også for at organisasjonen overholder arbeidslover og etiske retningslinjer, og jobber med å skape et positivt arbeidsmiljø.

Hva vil det si å ha personalansvar?

Å ha personalansvar betyr å være ansvarlig for administrasjon og ledelse av ansatte. Dette inkluderer rekruttering, opplæring, prestasjonsvurdering, og å sørge for at ansatte trives og yter sitt beste. Personalansvar innebærer også å håndtere arbeidskonflikter og sikre overholdelse av arbeidslover.

Kan man være leder uten personalansvar?

Ja, det er mulig å være leder uten personalansvar. Slike ledere fokuserer ofte på spesifikke prosjekter, tekniske funksjoner eller strategiske initiativer uten å være ansvarlig for administrasjon og ledelse av ansatte. De kan likevel ha betydelig innflytelse på organisasjonens suksess.

Demo

Prøv Internia!

Be om en Internia demo og oppdag hvordan vår løsning kan transformere måten du kommuniserer med dine ansatte.

Siste Artikler

Last ned gratis E-bok

Slik utføres gode medarbeiderunder-søkelser

Medarbeiderundersøkelser er et kraftig verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet i enhver virksomhet. Les vår komplette guide til utforming og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.